LINEARNY

Na dużej, położonej bezpośrednio przy lesie działce właściciele wybudowali prosty w formie, podłużny dom. Naszym zadaniem było łagodne wkomponowanie go w otaczający krajobraz, z zachowaniem minimalistycznego charakteru bryły budynku. Ogród nowoczesny, który tu powstał, utrzymany jest w dość prostej formie. Ascetyczny przedogródek, stopniowo przechodzi w naturalny, pełen rodzimych gatunków drzew i krzewów ogród. Zastosowane tu jako motyw przewodni gabiony, nie tylko nadają temu założeniu rytm i podkreślają jego linearność. Idealnie podtrzymują kompozycję, spełniając jednocześnie swą praktyczną rolę – utrzymania poszczególnych tarasów ogrodu „w ryzach”.